A MEGELŐZÉS
BIZTONSÁG

Biztonsági intézkedések

Az ingatlaniparral szemben támasztott összes felelősség közül a legnagyobb az emberek védelme a tűz és a füst veszélyeitől.

Küldetésem, hogy minőséget, innovációt és értéket nyújtsunk ügyfeleinknek, megértve, hogyan lehet beépíteni a tűzbiztonságot a tervezési folyamatba a helyi viszonyokhoz és előírásokhoz képest. A tűzbiztonságot nem lehet elkülönítve megérteni, azt globális rendszerként kell kezelni.
Ide tartoznak a tűzbiztonsági stratégiák kidolgozása, a tűzvédelmi tervezés és specifikáció, a tűzvédelmi ellenőrzések, a tűzveszély-felmérések, a tűzdinamika számítógépes szimulációja, a mérnöki gyakorlatok és a szakértői értékelések.

A Rácz Tűzvédelemnél mindenki megérdemli a lelkes odaadást, bizalmat, tűzvédelem segítség

Részben a tudomány és a technológia, részben pszichológia, az alkatrész-menedzsment és a jog, szigorú elsajátítást igényel a vészhelyzeti tervezés, a tűzvédelmi tervezés, a biztonsági rendszerek tervezésének, valamint az építési és tűzvédelmi előírásoknak, miközben biztosítja az ügyfelek számára, hogy megvalósítsák építészeti elképzeléseiket és működési céljaikat feladataik teljesítésére.

Feladatunk tudományos és mérnöki elvek, szabályok és szakértői megítélés alkalmazása azon a megértésünkön alapulva, hogy a tűz hogyan hat az épületre, az emberi viselkedéssel való kölcsönhatásra és a tűzoltók biztonságos bejutásának biztosítására.
Vizsgálati, értékelési, tervezési, kivitelezési felülvizsgálati, üzembe helyezési és tesztelési szolgáltatásokat kínálunk a tűzvédelmi specialitások széles skálájához kapcsolódóan a tűzjelző és tűzoltó berendezések területén.

Tanácsadási mérnöki megoldásokat kínálunk a következőkkel kapcsolatban:

Tekintettel arra, hogy a tűzvédelmi mérnökök felelősek egy projekt tűzvédelmi stratégiájáért, munkánk során tájékoztatjuk az egész tervezőcsoportot a tűzbiztonsági kérdésekről. Tervezési útmutatást nyújtunk az építészek számára, tanácsot adunk az épületgépészeti mérnököknek a szükséges rendszerekről, például a hő- és füstelvezetésről, a tűzvédelmi csappantyúkról, a tűzérzékelésről, a füstjelzőkről, a vészvilágításról és létfontosságú információkat nyújtunk a szerkezeti, statikus mérnökök számára arról, hogy mennyi ideig kell biztosítani egy szerkezet védelmét, és ezt hogyan lehet elérni.

A tűzvédelmi tervfejezet kulcsfontosságú dokumentum, amelyet a hatóságok arra használnak, hogy döntésüket az épület biztonsági szempontjainak jóváhagyására alapozzák. Munkánk egyik legfontosabb szempontja az, hogy kapcsolatba lépjünk az építésügyi hatóságokkal, amikor kialakul egy terv a tűzbiztonsági szempontok megvitatására, annak bemutatására, hogy a stratégia biztonságos-e a különböző forgatókönyvekben, és végül jóváhagyást nyerünk egy tűzbiztos épület számára, amely megfelel az esztétikájának, funkcionális és kereskedelmi-lakó-ipari céloknak egyaránt.

A tűzvédelmi intézkedések nagy beruházást jelenthetnek bármely projektbe a költség, de a hatékony épületkialakítás, például az alapterület vagy a lépcsőházak esetleges elvesztése miatt is. Ugyanakkor ez az egyik legfontosabb beruházás, amelyet meg lehet tenni az emberek és a vagyon védelme érdekében a tűzveszélyektől. Az elméleti ismereteket a gyakorlati alkalmazással ötvözve képesek vagyunk optimális, teljesítményalapú terveket készíteni.

Biztonsági Intézkedések, megelőzés a Rácz Tűzvédelemnél

Az építőiparra világszerte szigorú jogszabályok vonatkoznak, amelyek a tűzbiztonságot szabályozzák. Az egyik feladatunk az, hogy segítsünk az épületek tulajdonosainak megérteni és értelmezni ágazatonként eltérő komplex jogszabályokat.

Mivel az épületeknek rugalmasabbaknak kell lenniük, és tükrözniük kell a használat lehetséges változásait, az innovatív tűzterveknek alkalmazkodniuk kell. Az ilyen tervek kutatása tűzvédelmi mérnöki munka, valamint az új jogszabályok, anyagok és a gyorsan fejlődő technológiák jelentős része.