A MEGELŐZÉS
BIZTONSÁG

Szolgáltatások A tűzvédelem teljes területén

Miért szükséges a tűzvédelem?

A tűz elleni védekezés három feladatot foglal magába:
a tüzek keletkezésének megelőzését,
a tűz terjedésének megakadályozását,
valamint a tűzoltási feladatok ellátását.

A gazdálkodó szervezetnek kötelező gondoskodnia a tűzvédelemről, elmulasztása, a rendszer hiányosságai vagy a jogszabályokban leírtak be nem tartása esetén tűzvédelmi bírság szabható ki, akár már helyszínen történő is.

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

Az előbbi bekezdésben felsoroltak kötelesek

a) a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló – jogszabályban, hatósági határozatban előírt – tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni;
b) a tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében – előzetes egyeztetés alapján – a helyszíni gyakorlatok megtartását lehetővé tenni és abban közreműködni;
c) a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki mentésnek jogszabályokban meghatározott feltételeit biztosítani;
d) biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.

(Részletes szabályait az 1996. évi XXXI. törvény írja elő.)

A fenti feladatok ellátásával biztonságban tudhatja alkalmazottait és látogatóit, elkerülheti a költséges károkat és az esetleges tűzvédelmi bírságokat. Cégünk a tűzvédelem teljes területén nyújt segítséget, a tervezéstől a kivitelezésen át a karbantartásig, magas fokú, komplex tűzvédelmi műszaki tanácsadást, valamint szakértői tevékenységet biztosítunk.

Tűzvédelmi feladatok

Tuzvedelmi Feladatok

A tulajdonosok és az üzemeltetők felelősséggel tartoznak azért, hogy létesítményeiket a jogszabályokban leírtak szerint tartsák fenn, amit természetesen a hatáskörrel rendelkező tűzvédelmi hatóság folyamatosan ellenőriz.

Tűzvédelmi tervezés

Tuzvedelmi Tervezes

A szerkezeti tűzvédelem olyan rendszer, amely minden elemére támaszkodik. Egy-egy épület esetében különböző műszaki megoldások is kínálkoznak, melyek közül Önnek az igényeihez igazítva közösen válaszuk ki a legmegfelelőbb műszaki megoldást. 

Biztonsági intézkedések

Biztonsagi Intezkedesek

Küldetésem, hogy minőséget, innovációt és értéket nyújtsunk ügyfeleinknek, megértve, hogyan lehet beépíteni a tűzbiztonságot a tervezési folyamatba a helyi viszonyokhoz és előírásokhoz képest.